Implantologija i stomatološka Obnova

Proizvođač implantološkog sustava podrijetlom iz Španjolske i referentna tvrtka na internacionalnoj razini u sektoru implantologije i oralne obnove.

Informacije

Regenerativna medicina

Internacionalna referenca u Regenerativnoj Medicini zahvaljujući intenzivnom istraživanju u radu s Plazmom Bogatom Faktorima Rasta. Kao rezultat ovog rada BTI je razvio Endoret (PRGF) tehnologiju.

Informacije

Lider u implantologiji i oralnoj obnovi

BTI je danas jedna od ključnih kompanija u području implantologije i oralne obnove zahvaljujući kontinuiranoj predanosti inovacijama. Temeljna sastavnica BTI-a je dizajn i proizvodnja dentalnih implantata, protetskih komponenti i kirurških instrumenata.

BTI je jedan od najraznolikijih implant sistema na tržištu, sistem koji se prilagođava pacijentu a ne obrnuto, jer nudi vrlo širok raspon rješenja skrojen prema različitim potrebama, kako bi dentalni profesionalci mogli pristupiti liječenjima s povjerenjem i prediktivnošću.

Veća prediktivnost

Kompletna filozofija BTI-a temelji se na biološkim konceptima čiji klinički benefiti imaju pacijenta u fokusu. Cijeli istraživački odjel je fokusiran na razvoju minimalno invazivnih, prediktivnih tehnika koje smanjuju pa čak i eliminiraju neželjene efekte ili nelagodu koja može biti uzrokovana određenim intervencijama na pacijentu. U svijetu, ova filozofija vodi prema više personaliziranim i manje invazivnim tretmanima.

Više raznolikosti

Dentalni praktičari koji koriste BTI sistem ističu kirurške I protetske raznolikosti, koje dozvoljavaju da se radi efektivno i sigurno.

Korisnik zna da bez obzira na problem i stupanj težine operacije, BTI nudi kompletan asortiman proizvoda koji se prilagođavaju mnogim kliničkim situacijama, zahvaljujući širokom rasponu titanskih implantata različitih promjera i duljina, posebno dizajniranih da budu kirurški implantirani u gornjoj ili mandibularnoj kosti.

Sustav također uključuje protetske komponente koje se vežu na implantate i pomoćne elemente za kirurške i protetske postupke. Ova svestranost olakšava planiranje kirurških postupaka i smanjuje pojavu nepredviđenih događaja.

BTI SCAN 3: Naš implantološki sustav se prilagođava čeljusti svakog pacijenta

BTI je razvio alat za dijagnozu i planiranje BTI Scan, softver koji nam omogućuje digitalizaciju i vizualizaciju CT snimaka pacijenata, olakšavajući planiranje implantoloških operacija. Paralelno s navedenim BTI ima za cilj unaprijediti površinu i dizajn implantata, proučavati i optimizirati biomehaničko ponašanje te ocjenjivati ​​učinkovitost i sigurnost kako u predklinici tako i tijekom liječenja. Glavni cilj je unapređenje biološke sigurnosti i predvidljivosti te, na kraju, terapeutski uspjeh kada se koriste zubni implantati koji su bioaktivirani s Endoret®.

Zatvor

Informacije

Regenerativna medicina

Regenerativna medicina ima za cilj korištenje resursa iz vlastitog tijela za regeneraciju tkiva i oporavak oštećenih funkcija.

U toj liniji proizvoda BTI je svjetski pionir u razvoju prve tehnologije opisane u znanstvenoj literaturi kako bi se dobila 100% autologna (od samog pacijenta) plazma bogata faktorima rasta.

Zbog izvrsnih rezultata u liječenju velik broj javnih osoba i vrhunskih sportaša i sportašica se okrenula tehnologiji Endoret® s ciljem poboljšanja i oporavka od ozljede ili operacije u što kraćem vremenu.

Što je to Endoret(PRGF ) tehnologija?

To je biomedicinska tehnologija patentirana od strane BTI-a koji iz minimalnog volumena krvi pacijenta, omogućuje izolaciju i koncentraciju faktora rasta i drugih proteina koji su odgovorni za obnovu i regeneraciju tkiva koja će se koristiti u liječenju. Kroz navedeno, primjena Endoret® potiče, ubrzava i poboljšava proces popravka oštećenog tkiva tijekom ozljede.

Čimbenici rasta su proteini koji imaju bitnu ulogu u procesu obnavljanja i regeneracije tkiva jer započinju lančanu reakciju bioloških učinaka poput stanične proliferacije i diferencijacije, generacije krvnih žila (angiogeneza) i migracije stanica na područja gdje je potrebna regeneracija (kemotaksija ). Nijedan egzogeni element ne može upravljati tako učinkovito svim tim procesima.

Endoret® je najnapredniji autologni sustav za dobivanje plazme bogate trombocitima i potvrđen je i za njegovu učinkovitost u poticanju i ubrzavanju regeneracije tkiva, kao i za biološku sigurnost, a objavljen je u preko stotinu znanstvenih radova u specijaliziranim časopisima i predstavljen je na stotinama nacionalnih i međunarodnih kongresa.

Terapeutske formulacije

Jedna od značajki tehnologije Endoret® je mogućnost dobivanja do 5 različitih formulacija koje su biokompatibilne na temelju obrade vlastite krvi pacijenta:

Velika svestranost povećava terapeutske mogućnosti ove biomedicinske tehnologije i omogućuje prilagođena klinička rješenja.

Supernatant

Tekućina

Ugrušak ili "Skelet"

Fibrinska membrana

Graft

 

Zatvor

Informacije

Korporacija

Španjolska biomedicinska i biotehnološka multinacionalna tvrtka s prisustvom u 25 zemalja.

Informacije

Trening

Internacionalna referenca sa širokim spektrom tečajeva u području oralne implantologije i regenerativne terapije.

Informacije

Istraživanje

Istraživanje i inovacija je DNA Biotechnology instituta. Lideri u R&D&i s translacijskom vizijom.

Informacije

Pacijenti

Naša istraživanja i znanje u kliničkoj praksi su na usluzi svim našim pacijentima

Informacije

Tko smo mi?

BTI Biotechnology Institute je španjolska multinacionalna tvrtka specijalizirana za biomedicinu i biotehnologiju čija se djelatnost usredotočuje na dva područja: regenerativnu medicinu i oralnu implantologiju.

BTI je osnovan 1999. godine od strane dr. Eduarda Anitue, koji je predsjednik tvrtke i znanstveni direktor. Zahvaljujući znanstvenoj koherentnosti, stabilnosti i konsolidaciji tvrtke tijekom proteklih 15 godina, BTI je postala jedna od vodećih tvrtki u implantologiji i oralnoj obnovi, razvijanjem sustava implantata koji je u svijetu poznat po svojoj kvaliteti, inovativnosti i svestranosti. Također, BTI je prepoznat kao međunarodno znanstveno mjerilo za primjenu regenerativnih terapija.

Naša metoda rada temelji se na potrebama pacijenata, pronalaženjem rješenja za te potrebe kroz istraživanja provedena u skladu s rigoroznim znanstvenim metodama, a potkrijepljena objavljivanjem rezultata u najvažnijim međunarodnim znanstvenim časopisima.

Znanstveni lider u regeneraciji tkiva

BTI ima za cilj istraživanje i smatra se u cijelom svijetu kao mjerilo u regenerativnoj medicini zbog razvijenog razvoja i patenata u tehnologiji Endoret® (PRGF®) s plazmom bogatom faktorima rasta u različitim područjima medicine, od oralne kirurgije do specijalnosti poput traumatologije, reumatologije, dermatologije, oftalmologije, sportske medicine, kardiološke, torakalne, plastične i kozmetičke kirurgije.

Kvalitetu i temeljitost istraživačkih vještina u regenerativnoj terapiji potvrđuju objavljivanje više od 200 radova u prestižnim međunarodnim znanstvenim časopisima, kao što su Trends in Biotechnology, Journal of Controlled Release, Progress in Polymer Science i Arthroscopy amongst others.

BTI: predanost kvaliteti

Potraga za izvrsnošću temeljni je dio poslovne filozofije BTI-a i zbog toga čini ogroman napor u održavanju visokih standarda kvalitete u svojim proizvodima i nudi punu garanciju zdravstvenim djelatnicima i pacijenatima.

Svi proizvodi BTI-a podvrgavaju se najstrožim testovima i inspekcijama, omogućujući kupcima ponudu proizvoda čija je učinkovitost i sigurnost u potpunosti zajamčena, u skladu s regulatornim zahtjevima koje postavljaju vlasti u svakoj od zemalja u kojima je prisutna.

Zatvor

Informacije

BTI znanstveno otkrivanje

Sav rad na istraživanju i razvoju ima dio koji je posvećen objavljivanju radova. Iz tog razloga, kao i vođenje znanstvenog napretka, BTI ima za cilj otkriti znanje stečeno putem različitih distribucijskih kanala.

Kao dokaz o želji za otkrivanjem najnovijih dostignuća, BTI pokazuje svoju intenzivnu istraživačku djelatnost objavljivanjem znanstvenih radova u najprestižnijim i najvažnijim časopisima svijeta, s prosječno 30 objavljenih radova svake godine, kao i knjiga i radova s ​​daljnjim objavljivanjem.

BTI čvrsto se zalaže i bezuvjetno podržava stvaranje multidisciplinarnih foruma koje olakšavaju komunikaciju, razmjenu i razmjenu znanja među stručnjacima. Kroz sve to, kao i aktivno sudjelovanje na međunarodnim kongresima s više medicinskih udruga, BTI godišnje organizira BTI dane, niz znanstvenih radionica koje dijele novi znanstveni napredak i tehnologije tvrtke na području oralne implantologije i regenerativne medicine.

BTI trening: dijeljenje znanja

Osposobljavanje je jedan od osnovnih stupova BTI-a i zbog toga posvećuje veliku količinu svojih resursa širokom rasponu tečajeva i radionica koje uključuju trajne programe obuke, monografske tečajeve, boravke, radionice i simpozije.

Kako bismo pomogli, u našem objektu u Vitoriji postoji Centar za obuku i poslijediplomsku nastavu, koji je postao osnovni centar oralne implantologije i regenerativnih terapija zahvaljujući vrhunskoj medicinskoj i audiovizualnoj tehnologiji.

Svake godine više od 1.200 studenata iz cijelog svijeta dobiva specijalističku obuku usmjerenu na niz različitih medicinskih specijalnosti.

Zatvor

Informacije

BTI R&D&i

BTI se zalaže za istraživanje, razvoj i inovacije i ističu se u konkurentnom biotehnološkom sektoru.

Valja istaknuti činjenicu da provedena istraživanja imaju jasnu prijenosnu komponentu, primjenjujući znanja stečena u laboratoriju i u dnevnoj kliničkoj praksi, s ciljem poboljšanja skrbi pacijenta i kvalitete života. BTI je pionirska tvrtka na ovom polju, dajući konceptu R & D & I novi značaj.

Istraživanje, razvoj i inovacije provode se na BTI-u s biološkim pristupom, koji nam omogućava pružanje novih prilagođenih terapijskih rješenja, dok istodobno razvijamo nove osnovne biološke alate povezane s kirurškim procesima i prilagođavamo ih različitim medicinskim poljima.

BTI Istraživački centar

Istraživački centar ima objekte i infrastrukturu na najvišem nivou, što omogućuje rad unutar granica maksimalne standardne kakvoće.

Među njima možemo istaknuti laboratorij stanica, klasificirani radni prostor koji osigurava sigurnost i sterilnost stanica koje se uzgajaju. Laboratorij također ima mikroskopsko područje za histološke studije, proteomsko područje, biobanku, područje za istraživanje elektromedicine i područje posvećeno medicinskom informatičkom radu.

U biološkom istraživačkom laboratoriju provode se višestruki osnovni eksperimenti za razvoj znanja i argumenata koji održavaju kirurške inovacije i regenerativne terapije u različitim područjima medicine.

Visoki znanstveni stupanj

BTI trenutno zapošljava više od 300 ljudi u ovom skupu aktivnosti koje se odvijaju na nacionalnoj i međunarodnoj razini. To je visoko kvalificirani tim za više discipline s oko 50 istraživača (biologa, liječnika, inženjera, biokemičara itd.).

U BTI-i podružnicama u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, Njemačkoj, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Portugalu, svi zaposlenici su lokalni, što pokazuje našu visoku razinu predanosti zemljama u kojima se nalazimo ali i našu predanost politici proširenja.

Zatvor

Informacije

Biotehnologija na usluzi čovjeku

Mi smo drugačija tvrtka, način života, cijela filozofija utemeljena je na znanstvenoj metodi u kojoj su ljudi početak i kraj našeg uzbudljivog projekta.

Kvaliteta života pacijenata

Na BTI-u radimo na dvije lokacije: znanstveno istraživanje kao temelj za suočavanje s novim izazovima moderne medicine, te nastojanje da se rezultati istraživanja prenesu na medicinsku praksu s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata.

BTI je izrastao i razvio se u mnogim aspektima, ali je uvijek bio vjeran izvornoj ideji koja ga definira: znanstvenu i tehnološku komponentu te društvenu i ljudsku komponentu ... biotehnologiju u službi ljudi.

Pionirski tretmani, visokokvalificirani profesionalci i personalizirana, bliska i humana briga omogućuju nam pružanje kvalitetne usluge i postizanje našeg glavnog cilja: zadovoljstvo naših pacijenata s dobro obavljenim poslom.

Zatvor

Informacije

Interdent d.o.o. Informacije

Oral Implantology

Vinogradski Odvojak 2D
10431 Sveta Nedelja
Telefonski : +385 1 3873 644
interdent@interdent.hr
https://bti-adria.com/

Želite li nas kontaktirati?