İmplantoloji ve Diş Restorasyonu

İmplantoloji ve oral restorasyon sektöründe uluslararası, köklü, çok yönlü diş hekimliğine sahip İspanyol kökenli bir implant sistemi ve referans şirkettir.

+ Bilgi

Rejeneratif tıp

BTİ, Büyüme Faktörlerince Zengin Plazma konusundaki kapsamlı çalışmaları sayesinde Rejeneratif Tıpta uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak, BTİ Endoret® (PRGF®) teknolojisini geliştirmiştir.

+ Bilgi

İmplantoloji ve oral restorasyonda lider.

BTI, yenilikçilik konusundaki kararlılığı sayesinde günümüzde implantoloji ve oral restorasyon alanında uluslararası lider kuruluşlardan biridir. Diş implantları, protez parçaları ve cerrahi aletlerin tasarımı ve imalatı BTI faaliyetlerinin önemli bir kısmını teşkil eder.

BTI'nin implant sistemi hastaya tam olarak uyum sağlayan implant sistemi olarak her ihtiyaca uygun geniş bir çözüm yelpazesine sahip, pazardaki çok yönlü sistemlerden birisidir. Bu şekilde dental uzmanlara tedavilerinde en ileri düzeyde güven ve öngörülebilirlik sağlar.

Daha yüksek öngörülebilirlik

BTİ 'ın tüm felsefesi klinik getirilerinin hastanın hafızasında tam olarak yerleşebileceği biyolojik kavramlara dayalıdır. Tüm araştırmalarımız, hastaya belli başlı müdahaleler yolu ile meydana gelebilecek istenmeyen etkileri veya rahatsızlıkları azaltabilecek ve hatta ortadan kaldırabilecek öngörülebilir teknikler geliştirme üzerine odaklanmıştır. Kısacası, bu felsefe, daha kişiselleştirilmiş ve daha az invasif tedavi olanağı sunmaktadır.

Çok yönlülük

BTİ Sistem kullanıcısı pratisyen diş hekimleri daha etkin ve güvenli çalışmalarını güvence altına aldığında öne çıkan özelliklerinden birisini de cerrahi ve prostetik çok yönlülük olarak vurgulamaktadır.

Problem içeriğine veya cerrahi müdahalenin zorluk derecesinde bakmadan kullanıcıları, BTİ’ ın maksiller veya mandibular kemiğe cerrahi olarak implante edilmek üzere tasarlanan farklı çap ve boyda çok çeşitli titanyum implantlar sayesinde birçok klinik vakaya adapte olabilecek komple bir ürün yelpazesi sunduğunu bilmektedir.

Sistem, aynı zamanda cerrahi ve prostetik prosedürler için implant ve yardımcı elemanlara eklemlenmek üzere prostetik elemanlar da içermektedir. Bu çok yönlülük, cerrahi prosedürlerin planlamasını kolaylaştırırken aynı zamanda öngörülemez olayların sayısını da azaltır.

BTİ SCAN® 3: İmplant sistemimiz her hastanın ağzına uyum sağlar

BTİ, implant cerrahilerin planlamasını kolaylaştıran ve hastaların CT taramalarını sayısallaştırmamıza ve görselleştirmemize izin veren BTİ Tarama tanı aracını, yazılımını geliştirmiştir. Bununla paralel olarak BTİ, biyomekanik davranışların incelenmesi ve optimize edilmesi ve aynı zamanda hem klinik öncesi süreçte hem de tedavi sırasında biyo-güvenlik ve öngörülebilirlik hedefi ile etkinlik ve güvenliğin değerlendirilmesini ve dolayısıyla da Endoret® ile biyoaktif dental implant kullanımında terapötik başarı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kapatmak

+ Bilgi

Rejeneratif Tıp

Rejeneratif tıp dokuların onarımı ve hasar gören işlevlerin iyileştirilmesi için vücudumuzun kendi kaynaklarını kullanmayı amaçlamaktadır.

Bu üretim serisinde BTİ, plazma açısından zengin %100 öz-kaynaklı (hastanın kendisinden elde edilen) büyüme faktörlerinin elde edilmesinde bilimsel literatürde tarif edilmiş ilk teknolojiyi geliştiren, dünya lideri bir şirket haline gelmiştir.

Tedavi aşamasında alınan mükemmel sonuçlardan ötürü, çok sayıda halk figürü, elit erkek ve kadın ve de sporcu, yaralanma veya cerrahi müdahale sonrası mümkün olan en kısa sürede gelişmiş iyileşme hedefiyle, Endoret® teknolojisini tercih etmiştir.

Endoret®(PRGF®) teknolojisi nedir?

Minimal miktarda hasta kanı ile, tedavide kullanılacak olan dokuların tamiri ve iyileştirilmesinden sorumlu büyüme faktörlerini ve diğer proteinlerin izolasyonuna ve konsantrasyonuna olanak sağlayan BTİ PRGF Endoret patentli bir biyomedikal teknolojidir. Bu sayede PRGF Endoret® uygulaması, yaralanma sırasında hasar gören dokunun onarım sürecinin uyarılmasına, hızlandırılmasına ve geliştirilmesine olanak tanır.

Büyüme faktörleri, hücre çoğalması ve farklılaşması, kan damarı üretimi (anjiyogenez) ve rejenerasyon gereken alanlara hücre göçü gibi biyolojik etkilerin zincir reaksiyonunu başlatan, doku onarımı ve yenilenme süreçlerinde önemli bir rol oynayan proteinlerdir (kemotaksis). Hiçbir egzojen ajan, çok etkin bir biçimde tüm bu süreçleri yönetemez.

PRGF Endoret® Pıhtıyuvar açısından Zengin Plazma için en gelişmiş öz-kaynaklı sistem olup, doku üretimi tetiklemesi ve hızlandırma verimi ve aynı zamanda uzman makalelerinde yüzün üzerinde bilimsel çalışmaya konu olup yayımlanmış, biyo-güveninirlik açısından kabul görüp yüzlerce ulusal ve uluslararası kongrede de tanıtılmıştır.

Terapötik formülasyonlar

PRGF Endoret® teknolojisinin göze çarpan özelliklerinden birisi de, hastanın kendi kanının işlenmesinden kaynaklanan biyo-uyumluluk tabanlı, 5 farklı formülasyon elde edebilme olasılığıdır:

Bu çok yönlülük, bu biyomedikal teknolojinin terapötik olanaklarını arttırır ve özelleştirilmiş klinik çözümler sağlar.

Süpernatant

Sıvı

Pıhtı yada “İskele”

Fibrin zarı

Nakledilen organ

 

Kapatmak

+ Bilgi

Şirketsel

25 ülkede varlığı olan bir İspanyol biyotıp ve biyoteknoloji çokuluslu şirketidir.

+ Bilgi

Eğitim

Oral İmplantoloji ve Rejeneratif Terapiler üzerine geniş bir yelpazede ders bulunan uluslararası bir referans.

+ Bilgi

Araştırma

Araştırma ve inovasyon, BTI'nin DNA. Ar-Ge ve i liderleri, çeviri vizyonuyla.

+ Bilgi

Hastalar

Hastalarımızın hizmetinde klinik uygulamada araştırma ve bilgimiz.

+ Bilgi

Biz kimiz?

BTİ Biyoteknoloji Enstitüsü, faaliyetlerini iki alanda yoğunlaştırmış biyotıp ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, çokuluslu bir İspanyol şirkettir: rejeneratif tıp ve oral implantoloji.

Şirket, başkanı ve bilimsel direktörü Prof. Dr. Eduardo Anitua tarafından 1999’ da kurulmuştur. Son 15 yılda şirketin bilimsel tutarlılığı, kararlılığı ve bütünleşmesi sayesinde, BTİ; kalitesi, inovasyonu ve çok yönlülüğü ve aynı zamanda rejeneratif tedavi uygulamaların uluslararası kıstas haline gelmesi ile, tüm dünyada tanınan bir implant sistemi geliştirerek, implantoloji ve oral restorasyon konularında lider şirketlerden biri haline gelmiştir.

Çalışma yöntemimiz, özenli bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalarla, ihtiyaçlara çözüm bularak ve en önemli uluslararası bilimsel yayınlarla sonuçlarını doğrulatarak, hasta ihtiyaçlarına cevap verebilmeye dayalıdır.

Doku üretiminde bilim lideri

BTİ’ nin araştırmalarında çok net bir misyonu vardır. Buda, dünya çapında kaydedilen gelişmeler ve birçok diğerleri ile birlikte travmatoloji, romatoloji, dermatoloji, optalmatoloji, spor hekimliği, kardiyak, torasik, plastik ve kozmetik cerrahi gibi farklı tıp alanlarından oral cerrahiye kadar büyüme faktörlerince zengin plazma Endoret®(PRGF®) teknoloji patentleri ile rejeneratif tıpta kıstas noktası olarak görülmektir.

Rejeneratif tedavide BTİ’ nin araştırmalarının kalitesi ve bütünlüğü, diğerleri ile birlikte Trends in Biotechnology, Journal of Controlled Release, Progress in Polymer Science and Arthroscopy gibi prestijli uluslararası bilimsel yayınlarda 200’ den fazla makale ile onaylanmıştır.

BTİ: kaliteye bağlılık

Mükemmellik arayışı BTİ'nin iş felsefesinin temel bir parçasıdır ve bu nedenle ürünlerinde yüksek kalite standartlarını korumak ve sağlık uzmanları ve hastalar için tam garanti sağlamak için muazzam bir çaba göstermektedir.

BTİ'nin tüm ürünleri, yetkili makamların ülkelerindeki mevzuat gerekliliklerine uygun olarak, etkili ve güvenliğini tamamen garanti altına alan müşterilere sunmalarına izin veren en katı test ve incelemelere tabi tutulur.

Kapatmak

+ Bilgi

BTİ ve bilimsel söylem

üm AR & GE çalışmaları bilimsel söyleme adanmış önemli bir yer teşkil eder. Bu sebeple BTİ, bilimsel gelişmeleri takip etmenin yanı sıra, çeşitli dağıtım kanallarıyla edinilen bilgileri de yayımlamayı hedefler.

Paylaşım isteğinin bir kanıtı olarak, BTİ, her yıl otuz makale ortalaması ile yine kitap ve makale yayınları ile dünyanın en prestijli bilimsel makalelerinde kapsamlı araştırma faaliyetlerini yayımlamaktadır.

BTİ, uzmanlar arasında iletişim, paylaşım ve bilgi alış verişini kolaylaştıracak multidisipliner fora'nın oluşturulmasını sıkı bir şekilde taahhüt etmekte ve koşulsuz olarak desteklemektedir. Tüm bunlarla birlikte ve aynı zamanda çoklu medikal birliklerle, uluslararası kongrelere aktif katılım yolu ile, BTİ her yıl şirketin yeni bilimsel gelişmeleri ve oral implantoloji ve rejeneratif tıp teknolojilerini paylaştığı bir dizi çalıştayı, BTİ GÜNLERİ’ ni organize etmektedir.

BTİ eğitimi: bilgi paylaşımı

Eğitim, BTİ'nin temel dayanak noktalarından birisidir ve bu nedenle kaynaklarının büyük bir bölümünü, devam eden eğitim programları, monografik dersler, konaklamalar, çalıştaylar ve sempozyumları içeren çok çeşitli kurslara ve atölye çalışmalarına ayırmaktadır.

Buna yardımcı olmak için, Vitoria'daki tesislerimizde, son teknoloji medikal ve görsel-işitsel teknoloji destekli, oral implantoloji ve rejeneratif terapiler için bir kriter merkezi olarak kurulan, Eğitim ve Lisans Merkezi bulunmaktadır.

Eğitim ekibi hem pratikte hem de öğretmede çok tecrübeli profesyonellerden oluşur ve bilgi transferine uygun çok disiplinli bir grup oluşturur.

Kapatmak

+ Bilgi

BTİ AR & GE

BTİ, rekabetçi biyoteknolojik sektörde büyümek ve öne çıkmak için Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilikte kararlıdır.

Gerçekleştirilen araştırmaların, hasta bakımını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, laboratuvarda edinilen bilgileri, günlük klinik uygulamalara uygulayarak açık bir aktarım bileşenine sahip olduğuna dikkat çekeriz. Bu alanda BTİ, Ar-Ge kavramına yeni bir anlam kazandıran öncü bir firmadır.

Araştırma, geliştirme ve yenilik, biyolojik bir yaklaşımla BTİ'de gerçekleştirilir; yeni özel terapötik çözümler sunarken aynı zamanda cerrahi süreçlerle ilişkili ve farklı tıbbi alanlara uyarlanmış yeni temel biyolojik araçlar geliştirir.

BTİ Araştırma Merkezi

The Research Centre has facilities and infrastructures of the highest level, which allow work within the maximum standard quality boundaries.

Bunların arasında, hücre kültürü laboratuvarını, hücrelerin hem emniyetli hem de steril olmasını sağlayan sınıflandırılmış bir çalışma alanı vurgulanabilir. Laboratuvar, histolojik çalışmalar için bir mikroskop alanına, bir proteomik alana, bir biyobanka ve elektron tıbbında araştırma alanına ve tıbbi IT alanına sahiptir.

Biyolojik araştırma laboratuarında, tıpta farklı alanlarda cerrahi yeniliği ve rejeneratif tedavileri sürdüren bilgi ve tartışmaları geliştirmek için, çok disiplinli temel deneyler yapılır.

Yüksek bilimsel düzey

BTİ, hali hazırda hem ulusal hem de uluslararası alanda gerçekleştirdiği bu faaliyetlerinde 300'den fazla çalışanı istihdam etmektedir. Ekip, yaklaşık 50 araştırmacıdan kurulu, (biyologlar, doktorlar, mühendisler, biyokimyacılar, vb.) multi-disipliner yüksek profilli bir ekiptir.

BTİ 'nin, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Almanya, İtalya, İngiltere ve Portekiz'de, kendine bağlı, personeli tamamen yerli olan AR-GE ve Pazarlama kuruluşları vardır. Bu durum, bulunduğumuz ülkelere ve mevcut genişleme politikamıza olan bağlılığımızı göstermektedir.

Kapatmak

+ Bilgi

Bioteknoloji insanlığın hizmetinde

Biz, farklı bir şirketiz. Biz, bir yaşam şeklini, çalışmalarımızı bilimsel metotlara ve insanların tamamen bu heyecan verici projemizin başında ve sonunda yer aldığı, bilimsel metoda dayalı bir felsefe üzerine inşa ediyoruz.

BTİ 'de çalışmalarımızı iki alan üzerine yoğunlaştırdık: modern tıbbın yeni zorluklarıyla yüzleşmede zemin olarak, bilimsel araştırma ve bu araştırmanın sonuçlarını her zaman hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla tıbbi pratiğe aktarma çabası.

BTİ pek çok açıdan büyümüş ve gelişmiştir, fakat onu tanımlayan orijinal fikrine her zaman sadık kalmıştır: bilimsel ve teknolojik bileşen ve toplumsal ve insani bileşen ... insanlığın hizmetindeki biyoteknoloji.

Hastaların yaşam kalitesi

Öncü tedaviler, nitelikli profesyoneller ve kişiye özel, yakın ve insanca bir ilgi, kaliteli bir hizmet sunmamızı ve ana hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor. İyi yapılmış bir iş sonrası hastalarımızın memnuniyeti en büyük mutluluğumuzdur.

Kapatmak

+ Bilgi

Sedam Medikal + Bilgi

Traumatology

Mertturk Is Merkezi ,14/8 Cumhuriyet
Caddesi,Gokturk-Eyup, Istanbul
Telefon : +90 212 322 1551
mmb@sedammedikal.com
http://sedammedikal.com/

Bizimle irtibata geçmek ister misiniz?